Distances: my daily paths

Media Art, Research

Instal·lació interactiva i dinàmica programada amb Arduïno i Resolume emprant també tinta conductiva. Adreçada a tota mena de públic siguin o no residents de Barcelona, permet consultar de manera lliure en quin espai he circulat durant un dels molts trajectes realitzats entre el meu lloc de residència i la universitat.

El projecte consta d’una representació de l’espai recorregut en forma de tauler on s’hi troben 4 botons. Cadascun d’ells correspon a un punt en concret que pot veure’s des de 3 angles diferents, angles que representen la triangulació necessària per seguir qualsevol punt concret a través de satèl·lits i, per tant, la que contínuament situa la nostra posició i la dels nostres telèfons mòbils.

Així mateix, serà la curiositat d’aquell qui interactuï en cada moment la que definirà quina porció d’espai es mostra per tal de transmetre el poder de control a l’usuari i provocar una reflexió al respecte.

El sistema interactiu, senzill però eficaç, permet incitar als visitants a fer la seva aportació i a donar un significat a la instal·lació que no seria la mateixa sense la possibilitat d’interacció.

2019

“La MOBBA” Documental

Content Creation, Research

La Mobba és una antiga fàbrica abandonada de fabricació i comercialització de balances industrials, comercials i de laboratori. Després de ser abandonada varis artistes van decidir ocupar-la amb el permís de l’ajuntament fins convertir-se, a dia d’avui, en un espai on convergeixen pintors, escultors, grups de teatre o fins i tot músics.

Des de 2016 l’ajuntament de Badalona es compromet a desallotjar i enderrocar La MOBBA per re-urbanitzar la zona així que, tot i que actualment continua en ús, encara no se sap fins quan podran continuar ocupant aquest espai. Aquest documental té com a objectiu reflectir el modus operandi dels artistes i defensa l’ocupació d’espais de lliure creació.

2019

“Le Cygne”

Content Creation

Desconnexió, dansa i música és el que transforma el ritme i l’atenció d’aquest projecte realitzat amb l’ajuda de Gal·la Mora qui respira l’aire de Barcelona mentre es deixa portar pel piano de Saint Saens.

2019

Maqueta especulativa: Poble Espanyol al 2070

Content Creation

Maqueta realitzada amb la intenció d’especular sobre l’evolució d’un espai de Barcelona. En aquest cas es va emprar la planta de la distribució del Poble Espanyol per fer-ne una maqueta comestible on els colors diferencien les funcions de cada espai: Zones de lleure, alimentació, vegetació etc.

El fet que la propia maqueta sigui un objecte de consum, potencia encara més l’objectiu comercial que defineix ja avui dia aquest espai i, per això, es representa també iconogràficament dins una maleta de picnic.

2018