Maqueta especulativa: Poble Espanyol al 2070

Investigació i Recerca

Maqueta realitzada amb la intenció d’especular sobre l’evolució d’un espai de Barcelona. En aquest cas es va emprar la planta de la distribució del Poble Espanyol per fer-ne una maqueta comestible on els colors diferencien les funcions de cada espai: Zones de lleure, alimentació, vegetació etc.

El fet que la propia maqueta sigui un objecte de consum, potencia encara més l’objectiu comercial que defineix ja avui dia aquest espai i, per això, es representa també iconogràficament dins una maleta de picnic.

2018